CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SP CỦA ĐỒNG PHỤC SAO VÀNG

Chính sách bảo hành sản phẩm

Đồng Phục Sao Vàng bảo hành 01 tháng cho tất cả các sản phẩm với các lỗi sau: bị lem mực, đứt chỉ, đứt khuy nút.

Chính sách bảo hành