Size áo

Size áo tại ĐỒNG PHỤC SAO VÀNG

Đây chỉ là bảng Size áo tượng trưng, tùy vào mỗi người mà có thể size áo sẽ thay đổi.

Để đo chính xác nhất, Đồng Phục Sao Vàng sẽ mang áo đo size cho bạn thử.